Ezen az oldalon rövid áttekintést szeretnénk nyújtani a jogi folyamatról, valamint hivatkozásokat biztosítunk a Javasolt átruházásra és Egyesülésre vonatkozó további fontos információkat ismertető dokumentumokhoz.  Ön esetleg postai úton, e-mailben vagy szöveges üzenet formájában már megkapta ezen információk egy részét vagy teljes egészét.  Amennyiben a fenti információkat valamely másik európai nyelven szeretné megismerni, kérjük, lépjen vissza a Brexit főoldalra

 

A jogi folyamat – mit tartozik ehhez

Az átszervezés magában foglalja a Javasolt átruházást és egy Egyesülési folyamatot.  A fentiekre a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló, 2000. évi törvény (Financial Services and Markets Act 2000, az FSMA) VII. része szerinti összevont biztosításiüzlet-átruházás, valamint egy határokon átnyúló egyesülés formájában kerül sor (amely a Határokon átnyúló egyesülésről szóló európai irányelvben meghatározott folyamat).  Az összevont eljárásban részt vesznek az egyesült királyságbeli bíróságok, továbbá ahhoz jóváhagyását kell adnia a High Court of England and Wales (Anglia és Wales Felső Bírósága) testületének (a High Court).  Az összevont jogi folyamat részletes ismertetése az alábbi levelekben, valamint a GYIK dokumentumban olvasható.

Amennyiben a High Court jóváhagyását adja, a Javasolt átruházás és az Egyesülés várhatóan 2018. december 1-jével lép hatályba.

Amennyiben aggályai vannak a Javasolt átruházással és azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lesz Önre, Ön jogosult írásbeli nyilatkozatot benyújtani a High Court felé, illetve a High Court tárgyalásán előterjeszteni az ellenvetéseit (személyesen vagy jogi képviselő útján). A High Court tárgyalására 2018. október 18-án kerül sor a következő címen: Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL.

Aggályait felénk is tolmácsolhatja, akár írásban, akár telefonon, amit mi rögzítünk és egy-egy példányban továbbítunk a Prudenciális Szabályozó Hatóság (Prudential Regulation Authorit, PRA), a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Financial Conduct Authority, FCA), a Független szakértő és a High Court felé is. A kapcsolatfelvételi adatainkra vonatkozó információkat alább találja.

Legfrissebb hírek

  • 2018. március 5-én a High Court jóváhagyását adta ahhoz, hogy az AIG Europe Limited (AEL) megkezdje a biztosítottak értesítését a Brexit miatt szükségessé váló, tervezett átszervezésről.
  • A független Szakértő elkészítette kiegészítő jelentését a javasolt átruházással kapcsolatban, 
  • Friss hírek: 2018. október 25-án Anglia és Wales Felsőbírósága jóváhagyta az AIG Europe Limited tervezett átalakítását, következésképpen a tervezett átruházás és egyesülés 2018. december 1-jén lép hatályba.  További információ elérhető a megadott oldalakon, vagy kérjük, lépjen kapcsolatba az AIG-képviselőjével.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Brexit telefonos segélyvonal és e-mail cím már nincs használatban.

Fontos dokumentumok

Kérjük, tekintse meg az alábbiakban a legjelentősebb dokumentumokat, amelyek fontos információkat nyújtanak a Javasolt átruházásról és az Egyesülésről.

Értesítő levelek

Az alábbiakban bevezető tájékoztatás olvasható a különböző érdekelt felek számára.

A rendszerről szóló tájékoztatófüzet és a Gyakran ismételt kérdések című dokumentum

A rendszerről szóló tájékoztatófüzet összefoglalást nyújt a megvalósítani kívánt programról, összegzi a Független szakértő által készített jelentést az átszervezésnek a biztosítottakra gyakorolt hatásáról, továbbá tartalmaz egy Jogi értesítést arról, hogy a Bíróság mely időpontban tartja a Javasolt átruházással és az Egyesüléssel kapcsolatban benyújtott zárókérelemhez kapcsolódó tárgyalást.  A GYIK dokumentum számos különböző kérdést megválaszol a javasolt átszervezéssel kapcsolatban.

A rendszerről szóló dokumentum

Ez a dokumentum teljes körűen ismerteti az Átruházási rendszert. Meghatározza azon feltételrendszert, amely alapján az AIG Europe Limited biztosítási üzletágát átruházzák az AIG vállalatcsoporton belül létrehozott, két újonnan engedélyezett biztosítótársaságra.

Független szakértői jelentés

Ez a dokumentum teljes körűen ismerteti a Független szakértő jelentését. Megvitatja, hogy milyen hatással jár a Javasolt átruházás a biztosítottakra nézve.  E jelentés összefoglalása megtalálható a fenti hivatkozáson keresztül elérhető, A rendszerről szóló tájékoztatófüzet című kiadványban.