Örömmel értesítjük, hogy az AIG két új európai jogi entitása, a londoni American International Group UK Limited (AIG UK) London és a luxemburgi székhelyű AIG Europe S.A. (AESA) megkezdte működését 2018. december 1-jén. Az átszervezés állományátruházás formájában történt az AIG Europe Ltd.-től (AEL) az AIG UK és az AESA részére, és az AEL határon átnyúló beolvadásával az AESA-ba, amit 2018. október 25-én jóváhagyott Anglia és Wales Felsőbírósága (a High Court of England and Wales).

A két vállalatos struktúra lehetővé teszi, hogy megfeleljünk az ügyfeleink igényeinek és biztosítsuk az AEL szerződések biztonságosságát azután, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót. 

Ez a weboldal az átruházás előtt készült, azért, hogy a 2018. december 1-jén bekövetkezett jogi átalakulás részleteiről tájékoztatást adjon. Az átalakítással kapcsolatos hasznos információkat a továbbiakban is talál itt. 

Kérjük kattintson ide az AIG Business Servicing Model-re vonatkozó információkért

A Brexitre vonatkozó információk

Az AIG jelenleg egyetlen jogi személy keretén belül működik egész Európában: az AIG Europe Limited (AEL) társaság keretein belül, amely az Egyesült Királyságban bejegyzett biztosítótársaság. A társaság Európa-szerte fiókvállalatokat működtet.  Az AEL vállalat szerkezetátalakítását az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból (az EU) történő kilépésére (közismerten „Brexit”) vonatkozó döntés következtében hajtjuk végre. A szerkezetátalakítás által szeretnénk biztosítani, hogy a Brexitet követően is fenntarthassuk üzleti tevékenységünket és szolgáltatást nyújthassunk biztosítottaink számára az Egyesült Királyságban és Európa területén.

A következő oldalakon az alábbiakról olvashat:

 

Háttér

  • 2017 márciusában bejelentettük azon szándékunkat, hogy új európai biztosítótársaságot létesítünk Luxemburgban.  Az AIG javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy 2018 decemberétől kezdve két biztosítótársaságot működtessen Európában: egy társaságot az Egyesült Királyságban az egyesült királyságbeli üzleti tevékenységek fenntartására, továbbá egy társaságot Luxemburgban, amely az EGT-országokhoz és Svájchoz kapcsolódó üzleti tevékenységekért lesz felelős, és amely ennek megfelelően fiókvállalatokkal rendelkezik majd az EGT és Svájc területén. 
  • A szerkezetátalakítás részeként az AIG átruházza az AEL egyesült királyságbeli biztosítási üzletágának teljes egészét az új egyesült királyságbeli biztosítótársaságra, majd ezzel egyidőben átruházza az AEL európai üzletágának tevékenységét az új luxemburgi vállalatra. 
  • A javasolt átszervezés egy összevont biztosításiüzlet-átruházási (a vonatkozó törvény VII. része szerinti átruházás) és egy határokon átnyúló egyesülési folyamatot magában foglaló jogi eljárás keretében zajlik le, valamint szabályozó hatósági és bírósági jóváhagyást igényel.  2018 áprilisától kezdődően írásbeli értesítést küldünk a biztosítottak, igényjogosultak, biztosítási ügynökök és más érdekelt felek számára a javasolt átalakítás részleteiről és annak várható hatásáról.
  • Az átszervezést követően az AIG az egyesült királyságbeli üzleti tevékenységek folytatására egy, az Egyesült Királyságban bejegyzett, valamint az EGT-országokban és Svájcban végzendő üzleti tevékenységek érdekében egy luxemburgi bejegyzésű vállalattal fog rendelkezni, ez utóbbi pedig fiókvállalatok útján végzi tevékenységét.

Arra kérjük Önt, hogy bizonyos időközönként látogasson el erre a honlapra, mivel az átszervezési terv előrehaladtával további tájékoztatást fogunk nyújtani.  Terveink alaposabb megismerése érdekében, kérjük, tekintse meg GYIK dokumentumunkat. 

Gyakran ismételt kérdések

Az AIG jelenleg az AIG Europe Limited (AEL) vállalaton keresztül folytat üzleti tevékenységet Európa területén, amely az Egyesült Királyságban (UK) bejegyzett, a Prudenciális Szabályozó Hatóság (Prudential Regulation Authority) (a PRA) által engedélyezett, valamint a PRA és a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Financial Conduct Authority) az (FCA) előírásainak megfelelően működő vállalat. Az AEL teljes biztosítási üzletágának az AIG Groupon belül létrehozott két újonnan engedélyezett biztosítótársaságra való átruházására teszünk javaslatot (a Javasolt átruházás). A két újonnan engedélyezett biztosító az American International Group UK Limited (AIG UK) és az AIG Europe SA (AIG Europe). Az AEL valamennyi, az Egyesült Királysághoz kapcsolódó biztosítási tevékenysége átruházásra kerül az AIG UK társasághoz, valamint az AEL valamennyi Európához köthető biztosítási tevékenysége átruházásra kerül az AIG Europe társaságra.

A Javasolt átruházás az AIG Group által az Egyesült Királyság állampolgárainak az Európai Unióból (EU) való kilépéssel kapcsolatos döntésére (közismerten „Brexit”) reagálva végrehajtott átszervezés része. A Brexit nevű folyamat eredményeként az Egyesült Királyság 2019. március 29-én kilép az EU-ból. A Javasolt átruházást a szélesebb értelemben vett szerkezetátalakítás részeként végezzük annak biztosítása érdekében, hogy jelenlegi biztosítottjaink számára továbbra is biztosítani tudjuk szolgáltatásainkat, valamint, hogy a Brexit után Európa-szerte új biztosítások kötésére kerüljön sor.

A Javasolt átruházásra a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló, 2000. évi törvény (Financial Services and Markets Act 2000, az FSMA) VII. része szerinti összevont biztosításiüzlet-átruházás, illetve a Határokon átnyúló egyesülésről szóló európai irányelv szerinti határokon átnyúló egyesülés (az Egyesülés) formájában kerül sor. A jogi eljárásról további tájékoztatást adunk majd 2018 márciusában.

A várakozások szerint a Javasolt átruházás 2018. december 1-jével lép hatályba. A biztosítottakkal, igényjogosultakkal, valamint más érdekelt felekkel 2018 áprilisától kezdődően vesszük fel a kapcsolatot, hogy további tájékoztatást nyújtsunk a Javasolt átruházásról, valamint részletes információkat arról, hogyan tudják közölni észrevételeiket vagy kérdéseiket, továbbá milyen jogosultságokkal rendelkeznek, ha úgy vélik, hogy a Javasolt átruházás hátrányosan érintheti őket.

Az AIG számos helyszín alapos megvizsgálása után többféle okot figyelembe véve döntött úgy, hogy új európai székhelye Luxemburgban lesz. A luxemburgi székhelyű vállalat által végzett üzleti tevékenység nagy részére a kontinentális Európa területén kerül sor, amelyet Luxemburgnak az Európa szívében történő földrajzi elhelyezkedése épp piacaink közepére helyez. Luxemburg az Európai Unió egyik oszlopos tagja, stabil gazdasággal, tapasztalt és elismert biztosítási szabályozó hatósággal rendelkezik, ezenkívül a pénzügyi szolgáltatások egyik általános központjának is mondható. Az AIG Europe működése tekintetében a fizetőképességről szóló II. irányelvben meghatározott – annak luxemburgi végrehajtásának megfelelő – szabályozói keret lesz az irányadó, aminek köszönhetően a biztosítottak magas fokú védelmet élvezhetnek.

Az AIG Europe bejegyzésére Luxemburgban kerül sor, működését pedig a Luxembourg városban található központjából irányítja. A vállalat működési engedélyét Luxemburg biztosítási ügyekért felelős szabályozó hatósága, a Commissariat aux Assurances (a CAA) adja ki. A fenti vállalat az AIG Group tagja, és az AIG Group új európai biztosítótársaságaként fog működni, olyan biztosítási termékeket és megoldásokat kínálva a kontinentális Európában, mint amilyeneket az AEL kínált azelőtt. Ugyanazok a csapatok, ugyanúgy fogják továbbra is a szakértői biztosításkötéseket végezni és a kárbejelentéseket kezelni, mint most, ahogyan elérhetőségi adataink sem változnak.

Igen. A Javasolt átruházás az AEL összes biztosítására vonatkozik (ideértve az Egyesült Királyságban, az EGT országaiban és a világ többi részén kötött biztosításait is). Ha a High Court of England and Wales (High Court) (Anglia és Wales Felső Bírósága) jóváhagyja a Javasolt átruházást, döntése az angol jog szerint valamennyi biztosítottra nézve kötelező erejű lesz, és az EGT összes többi joghatóságában is el fogják azt ismerni.

A Javasolt átruházásra vonatkozó jogi és szabályozási keret célja a biztosítottak érdekeinek védelme, valamint annak biztosítása, hogy az AEL valamennyi biztosítotti csoportjának biztonságát és előnyeit ne érintse lényeges mértékben kedvezőtlenül az átruházás. A Javasolt átruházás részeként valamennyi biztosítottunk érdekeit körültekintő felügyeleti eljárás keretében óvjuk, amely folyamatnak a következők képezik a részét:

  • kinevezünk egy Független szakértőt, aki a Javasolt átruházásnak a biztosítottakra várhatóan gyakorolt hatásáról jelentést nyújt be a High Courthoz;
  • a biztosítottak és az érdekelt felek hangot tudnak adni kifogásaiknak és aggályaiknak a Javasolt átruházással kapcsolatban, akár a High Court felé, akár felénk, amit követően a felvetett aggályokat a PRA, az FCA, a Független szakértő és a High Court felé is továbbítjuk;
  • szoros konzultációs folyamatot tartunk fenn a PRA-val és az FCA-val, amelyek szintén benyújtanak egy jelentést a High Courthoz a Javasolt átruházásról;
  • a High Court jóváhagyja a Javasolt átruházást.

Folyamatosan nyomon követjük a politikai fejleményeket, és figyelembe fogjuk venni az ilyen megállapodásokat, ha azok biztosabb ütemezést és struktúrát nyújtanak az Egyesült Királyság és Európa jövőbeni kapcsolatáról.  Kiemelt célunk, hogy jelenlegi kötvénytulajdonosaink számára továbbra is biztosítani tudjuk szolgáltatásainkat, valamint, hogy a Brexit után Európa-szerte új biztosítások megkötésére kerüljön sor.  A fentieket figyelembe véve jelenleg nem tervezzük szerkezetátalakítási terveink módosítását.