Skip Navigation
 

Az utasbiztosítás rendeltetése, hogy utazás közben védelmet nyújtson az egészségével, vagyontárgyaival és az utazással összefüggő egyéb kockázatokkal, káreseményekkel kapcsolatban.

Igen. Ez az utasbiztosítás nem nyújt fedezetet az előzőleg is fennálló egészségügyi állapotra (előzőleg is fennálló egészségügyi állapot az olyan egészségügyi állapot vagy egészségügyi állapottal összefüggő betegség, amelyről Önnek vagy útitársainak a biztosítás megvásárlása előtt már tudomása volt), és kizárja a viszonylag magas kockázatú tevékenységeket. A kizárások és korlátozások teljes körű megismeréséhez kérjük, olvassa el az Utasbiztosítási Feltételeket.

Ahhoz, hogy igénybe vehesse 24 órás asszisztencia szolgálatunkat, csak a biztosítási kötvényszámra és a 24 órás orvosi asszisztencia szolgálat telefonszámára van szüksége. Bár nem szükséges magával vinnie a biztosítás meglétének fizikai bizonyítékát, néhány külföldi egészségügyi szolgáltató ragaszkodhat hozzá, hogy megtekintse a kötvényt.

A biztosítási feltételeket megtalálja a letölthető dokumentumoknál. Bár nem szükséges magával vinnie a Biztosítási dokumentáció példányát ahhoz, hogy a fedezetet érvényesíthesse, mégis azt javasoljuk, hogy legyen kéznél, ha valamit ellenőrizni szeretne.

Az utazás lemondási fedezet esetében a Biztosító kockázatviselése az utazás megkezdése, valamint Magyarország területének elhagyása előtt az utazás és/vagy szállás lefoglalását és az ezzel egyidőben történő biztosításkötést követő 48 óra elteltével kezdődik. Későbbi biztosításkötés esetén csak olyan események biztosítottak, amelyek a biztosítás megkötésétől számított 10. napon túl következnek be. Amennyiben a biztosítás megkötésére kevesebb mint 31 nappal az utazás megkezdése előtt kerül sor, a Biztosító csak az utazás lefoglalásával egyidőben kötött biztosítás esetén nyújt az utazás lemondására vagy megszakítására fedezetet. 

 

A jelen utasbiztosítás alapján fedezetbe vont egyéb kockázatok tekintetében a Biztosító kockázatviselése akkor kezdődik, amikor a biztosított az utazás megkezdése céljából Magyarország területét elhagyja, vagy – amennyiben az egy későbbi időpontra esik –, a biztosítási kötvényben megjelölt időpont. A magyar repülõtérrõl ill. a magyar hajóállomásról történõ indulás esetén a kockázatviselés a jegykezelés (check-in) befejezésétől kezdődik. 

 

A Biztosító kockázatviselése akkor ér véget, amikor a biztosított Magyarország területére visszaérkezik, vagy – amennyiben az egy korábbi időpontra esik –, a biztosítási kötvényben megjelölt időpont.

Igen, a biztosítási fedezet nem érvényes a következő országokba irányuló, vagy országokat érintő utazásokra: Afganisztán, Kuba, Kongói Demokratikus Köztársaság, Irán, Irak, Libéria, Észak-Korea, Szudán és Szíria. Az utasbiztosítások területi hatálya nem terjed ki továbbá az olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy a Biztosított által az adott országba/területre való beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

Nem. Visszatérítést kaphat, ha a biztosítás által fedezett okból mondja le az utazást, ahogyan a Biztosítási dokumentációban szerepel. A biztosítás által fedezett okok közé tartoznak többek között az olyan előre nem látható rendkívüli helyzetek, mint a betegség, az Ön, utastársa és/vagy közvetlen családtagja által elszenvedett sérülés vagy haláleset. Az előzőleg is fennálló körülményekre nem vonatkozik a fedezet.

Amennyiben az utasbiztosítási fedezet az Ön igényeinek mégsem felel meg, az ennek ellenére megkötött biztosítási szerződés a kockázatviselés kezdetétől vagy a biztosítási kötvény kézhezvételétől számított 14 napon belül a reception.hu@aig.com e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal az Utasbiztosítási Feltételek szerint felmondható.

Ebben az esetben mielőbb értesítse asszisztencia szolgálatunkat a +36-1-501-1-501 telefonszámon. A segélyszolgálat napi 24 órán keresztül fogad hívásokat magyar és angol nyelven.

  • Biztosítási kötvény
  • Orvosi igazolások
  • Jegyzőkönyv balesetbiztosítási káresemény esetén
  • Eredeti számlák
  • Eredeti gyógyszervásárlási számlák
  • Eredeti rendőrségi jegyzőkönyv
  • Haláleset esetén halotti anyakönyvi kivonat

 

A kárbejelentéshez szükséges további dokumentumok listáját megtalálja az Utasbiztosítási Feltételekben.