Skip Navigation
 

Összefoglalás

A kórházi napi térítésnek, és a hosszabb - legalább 7 napos - kórházi ellátás esetén járó  lábadozási támogatásnak köszönhetően könnyebben koncentrálhat a gyógyulásra, és kevésbé kell az anyagiak miatt izgulnia.

 

Termékjellemzők

 • 10 000 Ft kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén.
 • Ha kórházi tartózkodása során intenzív osztályon történő ellátásra szorulna, akkor erre az időre megduplázódik a napi térítés, azaz
 • 20 000 Ft naponta minden, balesetből vagy betegségből kifolyólag az intenzív osztályon eltöltött napra vonatkozóan. "
 • 7 napi kórházi fekvőbeteg-ellátás után további napi 5 000 Ft otthoni lábadozási támogatás akár 28 napig
 • A Családi csomag választása esetén az eltartott gyermekek a biztosítási összegek 50%-ra jogosultak.
 • Megtérítjük a kórházi kezelés alatt a lakásából ellopott bútorok, ruhák, elektronikai és sztereó berendezések árát káreseményenként 365 000 Ft (730 000 Ft/év) összeg erejéig.
 • Megtérítjük a kórházi kezelés alatt ellopott pénztárca, és egyéb személyes ingóságok árát 90 000 Ft/kár, 80 000 Ft/év összeg erejéig
 • Garantáltan köthető 18-64 év között
 • Bármilyen egyéb biztosítása van, ez azon felül fizet.
 • A biztosítási fedezet a nap 24 órájában az egész világra kiterjed, kivéve a következőket: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma és Szudán
 • A kockázatviselés kezdetétõl számított 30 napon belül a biztosítás indoklás nélkül írásban felmondható, amennyiben ez idő alatt nem történik káresemény.
 • Gyors és korrekt kárrendezés.

 

Szolgáltatási- és Díjtábla

Szolgáltatási Tábla

„A” fejezet- Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

A. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén intenzív osztályon történt kezeléskor (max 180 napig)

9.000 Ft/nap 20.000 Ft/nap

B. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén(max 180 napig)

4.500 Ft/nap 10.000 Ft/nap

C. Lábadozási támogatás (max 28 napig)

2.500 Ft/nap 5.000 Ft/nap

 

Családi csomag esetén a biztosított Gyermek(ek) részére nyújtott szolgáltatások

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

A. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén intenzív osztályon történt kezeléskor (max 180 napig)

4.500 Ft/nap 10.000 Ft/nap

B. Kórházi napi térítés baleset vagy betegség esetén (max 180 napig)

2.250 Ft/nap 5.000 Ft/nap

C. Lábadozási támogatás (max 28 napig)

1.250 Ft/nap 2.500 Ft/nap

„B” fejezet- Pénztárca és személyes ingóságok biztosítása

90.000 Ft/káresemény és 180.000 Ftt/év

„C” fejezet- Otthon védelme a kórházi tartózkodás időtartama alatt

365.000 Ft/káresemény és 730.000 Ft/év

 

Díjtábla

Egyéni csomag

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

18-39

1,370 Ft 2,370 Ft

40-49

2,370 Ft 4,170 Ft

50-59

3,370 Ft 5,970 Ft

60-64

3,970 Ft 7,070 Ft

 

Páros csomag

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

18-39

2,680 Ft 4,580 Ft

40-49

4,580 Ft 7,980 Ft

50-59

6,480 Ft 11,380 Ft

60-64

7,580 Ft 13,480 Ft

 

Családi csomag

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

18-39

2,990 Ft 5,190 Ft

40-49

5,190 Ft 9,090 Ft

50-59

7,390 Ft 13,090 Ft

60-64

8,690 Ft 15,490 Ft

GYIK

Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-17-000387).

Minden 18 és 65 év közötti természetes személy.

 • Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 65. életévét még nem töltötte be.
 • az Ön házastársa/ élettársa, amennyiben életkora 18 és 65 év között van.
 • az Önnel egy háztartásban élő, eltartott gyermekei, amennyiben életkoruk hat hónap és 18 év között van (ha nappali tagozatos oktatási intézményben tanulnak, a felső korhatár 23 év).
 • Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 65. életévét még nem töltötte be.
 • az Ön házastársa/ élettársa, amennyiben életkora 18 és 65 év között van.

Az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés szerint járó szolgáltatáso(ok)ra jogosult. Ha a biztosított írásban eltérően nem rendelkezik, a biztosító kedvezményezettnek a biztosítottat, halála esetén pedig a törvényes örököseit tekinti.

A fedezet a biztosítási időszak alatt, a biztosított által elszenvedett bármely okból eredő kórházban töltött napra (intenzív osztályon dupla térítéssel), a lábadozásra (amennyiben legalább öt napot kórházban töltött), valamint pénztárca és személyes ingóságok biztosítására és a kórházi tartózkodás alatt az otthon védelmére terjed ki.

Az egész világon érvényes napi 24 órán keresztül. Kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma, Szudán.

Az Aktv Nap Kórházi Baleset -és Betegségbiztosítás határozatlan időre jön létre.

A kizáró esetek pontos felsorolása a biztosítási feltételekben található. - Legfontosabb kizárások:Betegség esetén a Biztosító nem teljesít szolgáltatást Kórházi ellátásra baleset és betegség esetén, illetve Lábadozási támogatásra a kockázatviselés kezdetétől számított 60. napig.

 • nukleáris anyagok használata, kioldása, kiszabadulása, illetve annak közvetlen vagy közvetett eredménye 
 • fennálló egészségügyi problémák; 
 • ferhesség, gyermekszülés, vetélés, illetve a női termékenységgel kapcsolatos bármiféle Betegség;
 •  sporttevékenység hivatásszerű űzése; 
 • háború, polgárháború, megszállás, lázadás, forradalom, katonai erő alkalmazása, államcsíny 
 • AIDS/HIV vagy bármilyen nemi úton terjedő betegség; 
 • szándékosan elkövetett bűncselekmény; 
 • vakmerőségből következő veszély, öngyilkosság, vagy öncsonkítás;

A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben a biztosítási esemény a biztosított jogellenes, szándékos cselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben következett be, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. A biztosítási esemény akkor minősül súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak, ha az a biztosított

 • alkoholos befolyásoltságával (0,0 ‰ fölötti véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be, 
 •  jogosítvány nélkül, vagy ittas gépjárművezetés közben következett be, 
 •  kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt. 

Az Aktv Nap Kórházi Baleset -és Betegségbiztosítás első díjának esedékessége a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjakat havonta kell megfizetni.

A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon. A biztosító SMS üzenetben és postai levélben küld emlékeztetőt a díjelmaradásról.

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül Ön indokolás nélkül írásban felmondhatja a biztosítást a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. Ebben az esetben a már befizetett biztosítási díj visszafizetésre kerül, amennyiben szolgáltatási igényt ez alatt a 30 nap alatt nem jelentettek be. A biztosítást ezt követően is meg lehet szüntetni. A szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondással a biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végével megszűnik.

A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.

A szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük.

A biztosításokkal kapcsolatos valamennyi módosításához a szerződő ill. a biztosított aláírásával ellátott nyilatkozata szükséges.

A szerződéskötés időpontjában érvényes biztosítási díj nem változik. Annak mértéke csak a biztosítási csomag módosításánál változik.

A reaktiválást bármikor kérheti az AIG telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. A djjal nem rendezett időszakra történő kármentességi nyilatkozat megtétele után az Ön szerződése, és a biztosítási védelem újraindul, csakúgy mint a díjfizetés kötelezettség.

A telefonos Ügyfélszolgálaton, postai úton Ajánlati Adatlapon, vagy online felületen kötött új biztosítási szerződések esetén Önnek lehetősége van csoportos beszedési megbízásos fizetési módot választani. Ilyenkor a biztosítási dokumentáció részeként küldünk egy "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE" c. nyilatkozatot, melyet a mellékelt válaszborítékban küldhet vissza a biztosító címére. Ezt a banki példányt a biztosító továbbítja bankjához. Csoportos beszedési megbízást Ön bármikor adhat, új- és meglévő biztosítására is, bankfiókban, vagy online banking felületen. Ebben az esetben a következő információkra lesz szüksége a megbízás kitöltéséhez: Kedvezményezet: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, Kedvezményezett azonosítója: E10811117, Kedvezményezett számlaszáma: 10800007-68594031, Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: az Ön 14 jegyű kötvényszáma (pl.:NS185000123456)

Igen. Minden ilyen módosítási igényt a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre - 1388 Budapest, Pf.: 14. - küldött nyilatkozatban kell jeleznie. A módosítások minden esetben a következő fordulónaptól lépnek hatályba.

A változások bejelntését 15 napon belül a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött levélben - 1388 Budapest, Pf.: 14. - kell jeleznie. Kérjük, ügyeljen rá, hogy minden adatváltozásról időben értesítse az Ügyfélszolgálatot, mert társaságunk csak így tudja vállalni a naprakész kommunikációt, valamint a zökkenőmentes kárrendezési folyamatot.

Kapcsolódó anyagok