Skip Navigation
 

Összefoglalás

A női daganatos megbetegedések veszélyét egészséges életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal csökkenthetjük. Emellett azonban érdemes felkészülni egy esetleges megbetegedés esetén felmerülő költségekre is! Így ha a jövőben egészsége veszélybe kerülne, akkor Önnek csak a gyógyulásra kell koncentrálnia, az anyagiakat az Orchidea biztosítja! Bár a betegséggel nem összemérhető a súlyossága, azért egy táska ellopása nem kevés kárt és bosszúságot okozhat. Az Orchidea kiegészítő szolgáltatása: ha betöréses lopás vagy rablás során megkárosítják, a táska árát, iratai, kulcsai pótlásának költségét, és még a táskában lévő kedvenc kozmetikumainak árát is több tízezer forint értékig megtérítjük!  

 

Termékjellemzők

 • Egyösszegű térítés női daganatos megbetegedés diagnosztizálása esetén
 • Egyösszegű térítés, amennyiben a daganatos megbetegedés diagnosztizálását követő 2 éven belül műtétre kerül sor.
 • Nincs szükség orvosi vizsgálatra a biztosítás megkötésekor, mindössze 90 napos türelmi idő
 • A biztosítási díj nem változik az évek során, kiszámítható havi kiadás
 • A dohányzás sem kizáró tényező a kárrendezés során
 • Ajándék Női táska védelem
 • Garantáltan köthető 18-55 év között
 • Bármilyen egyéb biztosítása van, ez azon felül fizet.
 • A kockázatviselés kezdetétõl számított 30 napon belül a biztosítás indoklás nélkül írásban felmondható, amennyiben ez idő alatt nem történik káresemény.
 • Gyors és korrekt kárrendezés.

 

Szolgáltatási- és Díjtábla

Szolgáltatási Tábla

<>
  Ezüst módozat Arany módozat Platina módozat

1. Egyösszegű térítés rosszindulatú női daganatos megbetegedés diagnosztizálása esetén*

1,000,000 Ft 2,000,000 Ft 4,000,000 Ft

2. Egyösszegű műtéti térítés*

200,000 Ft 400,000 Ft 800,000 Ft

3. Női táska pótlási költsége

40,000 Ft 40,000 Ft 40,000 Ft

4. Személyes iratok és Bankkártyák pótlási költsége

40,000 Ft 40,000 Ft 40,000 Ft

5. Elveszített kulcsok pótlási költsége

30,000 Ft 30,000 Ft 30,000 Ft

6. Egyéb ingóságok pótlási költsége

15,000 Ft 15,000 Ft 15,000 Ft

 

Díjtábla

<>
  Ezüst módozat Arany módozat Platina módozat

18-29

600 Ft 800 Ft 1,300 Ft

30-39

800 Ft 1,300 Ft 2,300 Ft

40-49

1,400 Ft 2,500 Ft 4,600 Ft

50-59

1,800 Ft 3,300 Ft 6,300 Ft

GYIK

Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-17-000387).

Az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés szerint járó szolgáltatáso(ok)ra jogosult.  Az Orchidea biztosítás esetében a biztosított.

Egyösszegű térítés női rosszindulatú daganatos megbetegedés diagnosztizálása, illetve műtéti beavatkozás esetén, amennyiben a műtétre a diagnózis után 2 éven belül sor kerül. Női táska fedezet: Betöréses lopás vagy rablás útján a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén a biztosító megtéríti a női táska és az egyéb ingóságok pótlási költségét, az új személyes iratok és a biztosított tulajdonát képező bankkártyák igénylésének, újragyártásának költségeit, a biztosított állandó lakóhelye kulcsainak és bejárati ajtaja zárjainak cseréjével kapcsolatos költségét a biztosítási összeg mértékéig, amennyiben azok a női táskában voltak a biztosítási esemény idején.

Az egész világon érvényes napi 24 órán keresztül. Kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma, Szudán.

Az Orchidea Női daganatos megbetegedések és Női táska biztosítás határozatlan időre jön létre.

A kizáró esetek pontos felsorolása a biztosítási feltételekben található. - Legfontosabb kizárások:

 • kockázatviselés kezdete előtt diagnosztizált rosszindulatú női/férfi daganatos   megbetegedésre, vagy sejtek rosszindulatú burjánzására;
 • a kockázatviselés kezdetét követő 90 napon belül diagnosztizált rosszindulatú női/férfi daganatos megbetegedésre;
 • amennyiben a tumor hisztológiailag rosszindulatú előtti állapotban van, illetve még nem terjed, továbbá a daganatos megbetegedés rosszindulatú elváltozásait eredeti helyzetben mutató daganatokra;
 • AIDS-es megbetegedés eredményeként kialakult daganatos megbetegedésekre;  
  amennyiben a kártérítési igény nukleáris üzemanyagnak, nukleáris hulladéknak, illetve nukleáris üzemanyag illetve nukleáris berendezés elégésének tudható be;
 • jogosulatlan bankkártya költségek és bankkártya terhelések;  
 • zsebtolvajok, vagy tolvajok-erőszak, vagy megfélemlítés nélküli-trükkjei vagy lopása, illetve rejtélyes eltűnések;
 • a Női táskában/ Férfi tárcában lévő mindennemű pénz, pénzutalvány, közlekedési jegy vagy hasonló vagyontárgyak.

Az Orchidea Női daganatos megbetegedések és Női táska biztosítás első díjának esedékessége a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjakat havonta kell megfizetni.

A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon.  A biztosító SMS üzenetben és postai levélben küld emlékeztetőt a díjelmaradásról.

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül Ön indokolás nélkül írásban felmondhatja a biztosítást a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. Ebben az esetben a már befizetett biztosítási díj visszafizetésre kerül, amennyiben szolgáltatási igényt ez alatt a 30 nap alatt nem jelentettek be. A biztosítást ezt követően is meg lehet szüntetni. A szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondással a biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végével megszűnik.

A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.

A szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük.

A biztosításokkal kapcsolatos valamennyi módosításához a szerződő ill. a biztosított aláírásával ellátott nyilatkozata szükséges.

A szerződéskötés időpontjában érvényes biztosítási díj nem változik. Annak mértéke csak a biztosítási csomag módosításánál változik.

A reaktiválást bármikor kérheti az AIG telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. A djjal nem rendezett időszakra történő kármentességi nyilatkozat megtétele után az Ön szerződése, és a biztosítási védelem újraindul, csakúgy mint a díjfizetés kötelezettség.

A telefonos Ügyfélszolgálaton, postai úton Ajánlati Adatlapon, vagy online felületen kötött új biztosítási szerződések esetén Önnek lehetősége van csoportos beszedési megbízásos fizetési módot választani. Ilyenkor a biztosítási dokumentáció részeként küldünk egy "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE" c. nyilatkozatot, melyet a mellékelt válaszborítékban küldhet vissza a biztosító címére. Ezt a banki példányt a biztosító továbbítja bankjához. Csoportos beszedési megbízást Ön bármikor adhat, új- és meglévő biztosítására is, bankfiókban, vagy online banking felületen. Ebben az esetben a következő információkra lesz szüksége a megbízás kitöltéséhez: Kedvezményezet: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, Kedvezményezett azonosítója: E10811117, Kedvezményezett számlaszáma: 10800007-68594031, Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: az Ön 14 jegyű kötvényszáma (pl.:NS185000123456)

Igen. Minden ilyen módosítási igényt a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14.kell jeleznie. A módosítások minden esetben a következő fordulónaptól lépnek hatályba.

A változások bejelntését 15 napon belül a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött levélben - 1388 Budapest, Pf.: 14. - kell jeleznie. Kérjük, ügyeljen rá, hogy minden adatváltozásról időben értesítse az Ügyfélszolgálatot, mert társaságunk csak így tudja vállalni a naprakész kommunikációt, valamint a zökkenőmentes kárrendezési folyamatot.

Kapcsolódó anyagok