Skip Navigation
 

Összefoglalás

Havi jövedelempótló támogatás a rosszindulatú női/férfi daganat diagnózisát követő 1 éven keresztül. Női táska és férfi tárcavédelem (táska/tárca pótlása, iratok/bankkártyák pótlása, Női táska: kozmetikumok pótlása, lakáskulcs pótlása/zárcsere!  

 

Termékjellemzők

 • Egyösszegű térítés női/férfi daganatos megbetegedés diagnosztizálása esetén
 • Egyösszegű térítés, amennyiben a daganatos megbetegedés diagnosztizálását követő 2 éven belül műtétre kerül sor.
 • Jövedelempótló támogatás daganatos megbetegedés diagnosztizálását követő 12 hónapon keresztül
 • Egyösszegű térítés egyéb rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén
 • Családi csomagban ingyenes fedezet a gyermekekre
 • Nincs szükség orvosi vizsgálatra a biztosítás megkötésekor, mindössze 90 napos türelmi idő
 • A biztosítási díj nem változik az évek során, kiszámítható havi kiadás
 • A dohányzás sem kizáró tényező a kárrendezés során
 • Ajándék Női táska- és Férfi tárca védelem
 • Garantáltan köthető 18-55 év között
 • Bármilyen egyéb biztosítása van, ez azon felül fizet.
 • A biztosítási fedezet a nap 24 órájában az egész világra kiterjed, kivéve a következőket: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma és Szudán
 • A kockázatviselés kezdetétõl számított 30 napon belül a biztosítás indoklás nélkül írásban felmondható, amennyiben ez idő alatt nem történik káresemény.
 • Gyors és korrekt kárrendezés.

 

Szolgáltatási- és Díjtábla

Szolgáltatási Tábla

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat Prémium módozat

Egyösszegű térítés rosszindulatú Női/Férfi dagantaos megbetegedés diagnosztizálása esetén

500,000 Ft 1,000,000 Ft 2,000,000 Ft

Egyösszegű műtéti térítés

100,000 Ft 200,000 Ft 400,000 Ft

Jövedelempótló támogatás

25,000/hó 50,000/hó 75,000/hó

Egyéb daganatos megbetegedés diagnosztizálása

100,000 Ft 200,000 Ft 400,000 Ft

Megbetegedés diagnosztizálása Gyermek esetén

100,000 Ft 200,000 Ft 400,000 Ft

Női táska vagy tárca pótlási költsége

40,000 Ft 40,000 Ft 40,000 Ft

Személyes iratok és Bankkártyák pótlási költsége

40,000 Ft 40,000 Ft 40,000 Ft

Elveszített kulcsok pótlási költsége (Női táska-biztosításban)

30,000 Ft 30,000 Ft 30,000 Ft

Egyéb ingóságok pótlási költsége (Női táska-biztosításban)

15,000 Ft 15,000 Ft 15,000 Ft

 

Díjtábla

Egyéni csomag

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat Prémium módozat

18-29

610 Ft 970 Ft 1,650 Ft

30-39

930 Ft 1,650 Ft 2,850 Ft

40-49

1,750 Ft 3,250 Ft 5,850 Ft

50-59

2,350 Ft 4,350 Ft 8,040 Ft

 

Családi csomag

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat Prémium módozat

18-29

930 Ft 1,620 Ft 2,910 Ft

30-39

1,540 Ft 2,910 Ft 5,190 Ft

40-49

3,100 Ft 5,950 Ft 10,890 Ft

50-59

4,240 Ft 8,040 Ft 15,050 Ft

GYIK

Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-17-000387).

Minden 18 és 60 év közötti természetes személy.

 • Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 60. életévét még nem töltötte be.
 • az Ön házastársa/ élettársa, amennyiben életkora 18 és 60 év között van.
 • az Önnel egy háztartásban élő, eltartott gyermekei, amennyiben életkoruk hat hónap és 18 év között van (ha nappali tagozatos oktatási intézményben tanulnak, a felső korhatár 23 év).

Az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés szerint járó szolgáltatáso(ok)ra jogosult. A Megbízható Gondoskodás Plusz esetében a biztosított.

Egyösszegű térítés női/férfi rosszindulatú daganatos megbetegedés diagnosztizálása, illetve műtéti beavatkozás esetén, amennyiben a műtétre a diagnózis után 2 éven belül sor kerül. Havi jövedelempótló támogatás a diagnózist követő 1 éven keresztül. Egyösszegű térítés minden egyéb rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén. Női táska védelem: Betöréses lopás vagy rablás útján a biztosított vagyontárgyak eltulajdonítása esetén a biztosító megtéríti a női táska és az egyéb ingóságok pótlási költségét, az új személyes iratok és a biztosított tulajdonát képező bankkártyák igénylésének, újragyártásának költségeit, a biztosított állandó lakóhelye kulcsainak és bejárati ajtaja zárjainak cseréjével kapcsolatos költségét a biztosítási összeg mértékéig, amennyiben azok a női táskában voltak a biztosítási esemény idején. Férfi tárcavédelem: A biztosító megtéríti az elvesztett, betöréses lopás vagy rablás útján a biztosított tárcájának pótlási költségét, illetve az abban tartott személyes iratok, bankkártyák pótlási és újraigénylési költségét.

Az egész világon érvényes napi 24 órán keresztül. Kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma, Szudán.

A Megbízható Gondoskodás Plusz női/férfi daganatos megbetegedések biztosítás határozatlan időre jön létre.

A kizáró esetek pontos felsorolása a biztosítási feltételekben található. - Legfontosabb kizárások:

 • kockázatviselés kezdete előtt diagnosztizált rosszindulatú női/férfi daganatos   megbetegedésre, vagy sejtek rosszindulatú burjánzására;
 • a kockázatviselés kezdetét követő 90 napon belül diagnosztizált rosszindulatú női/férfi daganatos megbetegedésre;
 • amennyiben a tumor hisztológiailag rosszindulatú előtti állapotban van, illetve még nem terjed, továbbá a daganatos megbetegedés rosszindulatú elváltozásait eredeti helyzetben mutató daganatokra;
 • AIDS-es megbetegedés eredményeként kialakult daganatos megbetegedésekre;  
  amennyiben a kártérítési igény nukleáris üzemanyagnak, nukleáris hulladéknak, illetve nukleáris üzemanyag illetve nukleáris berendezés elégésének tudható be;
 • jogosulatlan bankkártya költségek és bankkártya terhelések;  
  zsebtolvajok, vagy tolvajok-erőszak, vagy megfélemlítés nélküli-trükkjei vagy lopása, illetve rejtélyes eltűnések;
 • a Női táskában/ Férfi tárcában lévő mindennemű pénz, pénzutalvány, közlekedési jegy vagy hasonló vagyontárgyak.

A Megbízható Gondoskodás Plusz női/férfi daganatos megbetegedések biztosítás első díjának esedékessége a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjakat havonta kell megfizetni.

A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon. A biztosító SMS üzenetben és postai levélben küld emlékeztetőt a díjelmaradásról.

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül Ön indokolás nélkül írásban felmondhatja a biztosítást a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. Ebben az esetben a már befizetett biztosítási díj visszafizetésre kerül, amennyiben szolgáltatási igényt ez alatt a 30 nap alatt nem jelentettek be. A biztosítást ezt követően is meg lehet szüntetni. A szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondással a biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végével megszűnik.

A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.

A szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük.

A biztosításokkal kapcsolatos valamennyi módosításához a szerződő ill. a biztosított aláírásával ellátott nyilatkozata szükséges.

A szerződéskötés időpontjában érvényes biztosítási díj nem változik. Annak mértéke csak a biztosítási csomag módosításánál változik.

A reaktiválást bármikor kérheti az AIG telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. A djjal nem rendezett időszakra történő kármentességi nyilatkozat megtétele után az Ön szerződése, és a biztosítási védelem újraindul, csakúgy mint a díjfizetés kötelezettség.

A telefonos Ügyfélszolgálaton, postai úton Ajánlati Adatlapon, vagy online felületen kötött új biztosítási szerződések esetén Önnek lehetősége van csoportos beszedési megbízásos fizetési módot választani. Ilyenkor a biztosítási dokumentáció részeként küldünk egy "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE" c. nyilatkozatot, melyet a mellékelt válaszborítékban küldhet vissza a biztosító címére. Ezt a banki példányt a biztosító továbbítja bankjához. Csoportos beszedési megbízást Ön bármikor adhat, új- és meglévő biztosítására is, bankfiókban, vagy online banking felületen. Ebben az esetben a következő információkra lesz szüksége a megbízás kitöltéséhez: Kedvezményezet: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, Kedvezményezett azonosítója: E10811117, Kedvezményezett számlaszáma: 10800007-68594031, Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: az Ön 14 jegyű kötvényszáma (pl.:NS185000123456)

Igen. Minden ilyen módosítási igényt a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14.kell jeleznie. A módosítások minden esetben a következő fordulónaptól lépnek hatályba.

A változások bejelntését 15 napon belül a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött levélben - 1388 Budapest, Pf.: 14. - kell jeleznie. Kérjük, ügyeljen rá, hogy minden adatváltozásról időben értesítse az Ügyfélszolgálatot, mert társaságunk csak így tudja vállalni a naprakész kommunikációt, valamint a zökkenőmentes kárrendezési folyamatot.

Kapcsolódó anyagok