Skip Navigation
 

Összefoglalás

A Senior Bázis Balesetbiztosítás kimondottan 75 és 85 év közötti ügyfeleinknek kínál a legsúlyosabb - akár végzetes kimenetelű - balesetekre egy olcsó de rendkívül magas összegű védelmet!  A biztosított személy baleset miatti halála esetén 5 - 15 000 000 forintos összeget fizet, maradandó teljes egészségkárosodás esetén pedig maximálisan  

 

5 000 000 forintot. Páros csomagunkban a Házastárs is biztosítva lehet. Ha a baleset során válla, könyöke, csípője, bokája válna működésképtelenné, vagy a látása, hallása sérül maradandóan, a biztosító ez esetben is téríti a kárt. 

 

Termékjellemzők

 • A biztosított vagy házastársa a kifizetett térítést bármire használhatja
 • Páros módozat esetén kedvezményes díj
 • Orvosi vizsgálat és előzetes kockázat-elbírálás nélkül
 • Garantáltan köthető 75-84 év között
 • Bármilyen egyéb biztosítása van, ez azon felül fizet.
 • A biztosítási fedezet a nap 24 órájában az egész világra kiterjed, kivéve a következőket: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma és Szudán
 • A kockázatviselés kezdetétõl számított 30 napon belül a biztosítás indoklás nélkül írásban felmondható, amennyiben ez idő alatt nem történik káresemény.
 • Gyors és korrekt kárrendezés.

 

Szolgáltatási- és Díjtábla

Szolgáltatási Tábla

Baleseti Halál

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

Baleseti Halál Repülőjáraton történt baleset esetén

11,250,000 Ft 15,000,000 Ft

Baleseti Halál Tömegközlekedési eszközön történt baleset esetén

7,500,000 Ft 10,000,000 Ft

Baleseti Halál Minden egyéb - 1-es 2-es eseten kívüli - esetben

3,375,000 Ft 5,000,000 Ft

 

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Négy végtag bénulása (kvadriplégia)

3,375,000 Ft 5,000,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Kétoldali végtagbénulás (paraplegia)

3,375,000 Ft 5,000,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Kettő vagy több végtag elvesztése vagy működőképességének elvesztése

3,375,000 Ft 5,000,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Mindkét szem látóképességégének elvesztése

3,375,000 Ft 5,000,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Mindkét fül hallóképességének elvesztése

3,375,000 Ft 5,000,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Egy végtag elvesztése, illetve működőképességének elvesztése

2,812,500 Ft 3,375,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Egyik szem látóképességének elvesztése

2,812,500 Ft 3,375,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Egyik fül hallóképességének elvesztése

1,875,000 Ft 2,500,000 Ft

Baleseti Maradandó Egészségkárosodás Váll, könyök, csípő, térd, boka, illetve csukló működőképességének elvesztése

937,500 Ft 1,250,000 Ft

 

Díjtábla

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

Egyéni csomag

1,335 Ft 1,650 Ft

Páros csomag

2,385 Ft 2,970 Ft

GYIK

Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-17-000387).

itt azért 18 az alsó határ, nem pedig 75, mert a házastársnál nem kritérium a betöltött 75 év.

 • Ön amennyiben elmúlt 75 éves, de a 85. életévét még nem töltötte be. 
 • az Ön házastársa/ élettársa, amennyiben életkora 18 és 85 év között van.

Az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés szerint járó szolgáltatáso(ok)ra jogosult. Ha a biztosított írásban eltérően nem rendelkezik, a biztosító kedvezményezettnek a biztosítottat, halála esetén pedig a törvényes örököseit tekinti.

A fedezet a biztosítási időszak alatt, a Biztosított által elszenvedett Baleseti halálra (repülőgépen, tömegközlekedési eszközön, bármely más esetben) vagy Baleseti maradandó egészségkárosodásra terjed ki.

Az egész világon érvényes napi 24 órán keresztül. Kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma, Szudán.

A Senior Bázis Balesetbiztosítás határozatlan időre jön létre.

A kizáró esetek pontos felsorolása a biztosítási feltételekben található. Az alábbi eseményekre nem terjed ki a biztosítás:

 • terrorcselekmény , illetve terrorcselekmény elhárítása érdekében tett katonai- és egyéb intézkedések;
 • háború, polgárháború, megszállás, lázadás, forradalom, katonai erő alkalmazása, államcsíny
 • nukleáris anyagok használata, kioldása, kiszabadulása, illetve annak közvetlen vagy közvetett eredménye
 • légi utazás, kivéve valamely repülőjáraton díjfizető utasként történő utazás;
 • betegség, fertőző betegség, a HIV fertőzést is beleértve;
 • veszélyes sport: ejtőernyőzés, pályán kívüli síelés, bungee jumping, valamint a szikla - és hegymászás;
 • sporttevékenység hivatásszerű űzése;
 • motorral felszerelt szárazföldi, vízi, illetve légi járművekkel történő versenyzés vagy 125 cm³-nél nagyobb motor vezetése;
 • szándékosan elkövetett bűncselekmény;
 • vakmerőségből következő veszély, öngyilkosság, vagy öncsonkítás;

A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben a biztosítási esemény a biztosított jogellenes, szándékos cselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben következett be, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. A biztosítási esemény akkor minősül súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak, ha az a biztosított

 • alkoholos befolyásoltságával (0,0 ‰ fölötti véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be,
 • jogosítvány nélkül, vagy ittas gépjárművezetés közben következett be,
 • kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt.

A Senior Bázis Balesetbiztosítás első díjának esedékessége a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjakat havonta kell megfizetni.

A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon. A biztosító SMS üzenetben és postai levélben küld emlékeztetőt a díjelmaradásról.

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül Ön indokolás nélkül írásban felmondhatja a biztosítást a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. Ebben az esetben a már befizetett biztosítási díj visszafizetésre kerül, amennyiben szolgáltatási igényt ez alatt a 30 nap alatt nem jelentettek be. A biztosítást ezt követően is meg lehet szüntetni. A szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondással a biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végével megszűnik.

A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.

A szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük.

A biztosításokkal kapcsolatos valamennyi módosításához a szerződő ill. a biztosított aláírásával ellátott nyilatkozata szükséges.

A szerződéskötés időpontjában érvényes biztosítási díj nem változik. Annak mértéke csak a biztosítási csomag módosításánál változik.

A reaktiválást bármikor kérheti az AIG telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. A djjal nem rendezett időszakra történő kármentességi nyilatkozat megtétele után az Ön szerződése, és a biztosítási védelem újraindul, csakúgy mint a díjfizetés kötelezettség.

A telefonos Ügyfélszolgálaton, postai úton Ajánlati Adatlapon, vagy online felületen kötött új biztosítási szerződések esetén Önnek lehetősége van csoportos beszedési megbízásos fizetési módot választani. Ilyenkor a biztosítási dokumentáció részeként küldünk egy "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE" c. nyilatkozatot, melyet a mellékelt válaszborítékban küldhet vissza a biztosító címére. Ezt a banki példányt a biztosító továbbítja bankjához. Csoportos beszedési megbízást Ön bármikor adhat, új- és meglévő biztosítására is, bankfiókban, vagy online banking felületen. Ebben az esetben a következő információkra lesz szüksége a megbízás kitöltéséhez: Kedvezményezet: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, Kedvezményezett azonosítója: E10811117, Kedvezményezett számlaszáma: 10800007-68594031, Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: az Ön 14 jegyű kötvényszáma (pl.:NS185000123456)

Igen. Minden ilyen módosítási igényt a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre - 1388 Budapest, Pf.: 14. - küldött nyilatkozatban kell jeleznie. A módosítások minden esetben a következő fordulónaptól lépnek hatályba.

A változások bejelntését 15 napon belül a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött levélben - 1388 Budapest, Pf.: 14. - kell jeleznie. Kérjük, ügyeljen rá, hogy minden adatváltozásról időben értesítse az Ügyfélszolgálatot, mert társaságunk csak így tudja vállalni a naprakész kommunikációt, valamint a zökkenőmentes kárrendezési folyamatot.

Kapcsolódó anyagok