Skip Navigation
 

Összefoglalás

A Családi Balesetbiztosítást úgy dolgoztuk ki, hogy a végzetes kimenetelű baleset esetén a 100 000 Ft-os havi kifizetések 5, 10, 15 vagy 20 éven át folyamatosan érkezzenek. Így gyermekét is támogathatja az egyetem elvégzéséig, vagy saját család alapításáig. A Családi Balesetbiztosítás nem életbiztosítás, csak baleseti halál és balesetből eredő maradandó teljes egészségkárosodás esetére nyújt biztosítási fedezetet. Ennek megfelelően viszont jóval olcsóbb is, mint egy átlagos kockázati életbiztosítás. A Családi Balesetbiztosítás mindkét szülőre orvosi vizsgálat és előzetes kockázatelbírálás nélkül köthető.

 

Termékjellemzők

 • 100 000 Ft havi rendszeres kifizetés végzetes kimenetelű baleset esetén, akár 20 évig
 • 100 000 Ft havi rendszeres kifizetés maradandó teljes egészségkárosodás esetén, akár 20 évig
 • további 1 000 000 Ft egyösszegű temetési hozzájárulás családja részére
 • Páros csomag választása esetén kedvezményes baleseti védelem a Házastárs/Élettárs részére is
 • Orvosi vizsgálat és előzetes kockázat-elbírálás nélkül
 • Garantáltan köthető 18-79 év között
 • Bármilyen egyéb biztosítása van, ez azon felül fizet.
 • A biztosítási fedezet a nap 24 órájában az egész világra kiterjed, kivéve a következőket: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma és Szudán
 • A kockázatviselés kezdetétõl számított 30 napon belül a biztosítás indoklás nélkül írásban felmondható, amennyiben ez idő alatt nem történik káresemény.
 • Gyors és korrekt kárrendezés.

 

Szolgáltatási- és Díjtábla

Szolgáltatási Tábla

<>
  Ezüst módozat Arany módozat Bronz módozat Platina módozat

Baleseti halál és baleseti maradandó teljes egészségkárosodás - havi kifizetés

100,000 Ft 100,000 Ft 100,000 Ft 100,000 Ft

Maximálisan kifizetendő hónapok száma

60 hónap 120 hónap 180 hónap 240 hónap

Teljes kifizetendő biztosítási összeg**

6,000,000 Ft 12,000,000 Ft 18,000,000 Ft 24,000,000 Ft

Temetési költségek baleseti halál esetén

1,000,000 Ft 1,000,000 Ft 1,000,000 Ft 1,000,000 Ft

 

Díjtábla (Havi díj)

<>
  Ezüst módozat Arany módozat Bronz módozat Platina módozat

Egyéni csomag

750 Ft 1,400 Ft 2,000 Ft 2,700 Ft

Páros csomag

1,400 Ft 2,500 Ft 3,600 Ft 4,800 Ft

GYIK

Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-17-000387).

Minden 18 és 80 év közötti természetes személy.

 • Ön amennyiben elmúlt 18 éves, de a 79. életévét még nem töltötte be.
 • az Ön házastársa/ élettársa, amennyiben életkora 18 és 79 év között van.

Az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés szerint járó szolgáltatáso(ok)ra jogosult. Ha a biztosított írásban eltérően nem rendelkezik, a biztosító kedvezményezettnek a biztosítottat, halála esetén pedig a törvényes örököseit tekinti.

A fedezet a biztosítási időszak alatt, a Biztosított által elszenvedett Baleseti halálra, Balesei maradandó teljes egészségkárosodásra, illetve a Temetési költségekre - baleseti halál esetén - terjed ki.

Az egész világon érvényes napi 24 órán keresztül. Kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma, Szudán.

A Családi Balesetbiztosítás határozatlan időre jön létre.

A kizáró esetek pontos felsorolása a biztosítási feltételekben található. Az alábbi eseményekre nem terjed ki a biztosítás:

 • terrorcselekmény , illetve terrorcselekmény elhárítása érdekében tett katonai- és egyéb intézkedések;
 • háború, polgárháború, megszállás, lázadás, forradalom, katonai erő alkalmazása, államcsíny
 • nukleáris anyagok használata, kioldása, kiszabadulása, illetve annak közvetlen vagy közvetett eredménye
 • légi utazás, kivéve valamely repülőjáraton díjfizető utasként történő utazás;
 • betegség, fertőző betegség, a HIV fertőzést is beleértve;
 • veszélyes sport: ejtőernyőzés, pályán kívüli síelés, bungee jumping, valamint a szikla - és hegymászás;
 • sporttevékenység hivatásszerű űzése;
 • motorral felszerelt szárazföldi, vízi, illetve légi járművekkel történő versenyzés vagy 125 cm³-nél nagyobb motor vezetése;
 • szándékosan elkövetett bűncselekmény;
 • vakmerőségből következő veszély, öngyilkosság, vagy öncsonkítás;

A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben a biztosítási esemény a biztosított jogellenes, szándékos cselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben következett be, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. A biztosítási esemény akkor minősül súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak, ha az a biztosított

 • alkoholos befolyásoltságával (0,0 ‰ fölötti véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be,
 • jogosítvány nélkül, vagy ittas gépjárművezetés közben következett be,
 • kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt.

A Családi Balesetbiztosítás első díjának esedékessége a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjakat havonta kell megfizetni.

A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon. A biztosító SMS üzenetben és postai levélben küld emlékeztetőt a díjelmaradásról.

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül Ön indokolás nélkül írásban felmondhatja a biztosítást a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. Ebben az esetben a már befizetett biztosítási díj visszafizetésre kerül, amennyiben szolgáltatási igényt ez alatt a 30 nap alatt nem jelentettek be. A biztosítást ezt követően is meg lehet szüntetni. A szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondással a biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végével megszűnik.

A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.

A szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük.

A biztosításokkal kapcsolatos valamennyi módosításához a szerződő ill. a biztosított aláírásával ellátott nyilatkozata szükséges.

A szerződéskötés időpontjában érvényes biztosítási díj nem változik. Annak mértéke csak a biztosítási csomag módosításánál változik.

A reaktiválást bármikor kérheti az AIG telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. A djjal nem rendezett időszakra történő kármentességi nyilatkozat megtétele után az Ön szerződése, és a biztosítási védelem újraindul, csakúgy mint a díjfizetés kötelezettség.

A telefonos Ügyfélszolgálaton, postai úton Ajánlati Adatlapon, vagy online felületen kötött új biztosítási szerződések esetén Önnek lehetősége van csoportos beszedési megbízásos fizetési módot választani. Ilyenkor a biztosítási dokumentáció részeként küldünk egy "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE" c. nyilatkozatot, melyet a mellékelt válaszborítékban küldhet vissza a biztosító címére. Ezt a banki példányt a biztosító továbbítja bankjához. Csoportos beszedési megbízást Ön bármikor adhat, új- és meglévő biztosítására is, bankfiókban, vagy online banking felületen. Ebben az esetben a következő információkra lesz szüksége a megbízás kitöltéséhez: Kedvezményezet: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, Kedvezményezett azonosítója: E10811117, Kedvezményezett számlaszáma: 10800007-68594031, Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: az Ön 14 jegyű kötvényszáma (pl.:NS185000123456)

Igen. Minden ilyen módosítási igényt a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre - 1388 Budapest, Pf.: 14. - küldött nyilatkozatban kell jeleznie. A módosítások minden esetben a következő fordulónaptól lépnek hatályba.

A változások bejelntését 15 napon belül a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött levélben - 1388 Budapest, Pf.: 14. - kell jeleznie. Kérjük, ügyeljen rá, hogy minden adatváltozásról időben értesítse az Ügyfélszolgálatot, mert társaságunk csak így tudja vállalni a naprakész kommunikációt, valamint a zökkenőmentes kárrendezési folyamatot.

Kapcsolódó anyagok