Skip Navigation
 

Összefoglalás

Akik egy egyszerű csonttörésre éppúgy szeretnének védelmet, mint egy súlyos baleset következményeire. Az Aranyfokozatú Balesetbiztosítás az elérhető legkomplexebb balesetbiztosítás, amely gyakorlatilag mindenre fedezetet nyújt, ami balesetből eredően Önnel megtörténhet. A szolgáltatás itthon és külföldön egyaránt az év 365 napján napi 24 órás védelmet nyújt. A szolgáltatás csonttörés, baleseti kórházi kezelés és végzetes kimenetelű baleset esetén fizet, és Ön egészen 80 éves koráig élvezheti a biztosítási fedezet előnyeit. A havi díj az Ön számára garantált fedezethez viszonyítva nagyon szerény összeg, és később sem változik; független az Ön korától vagy egészségi állapotától.

 

Termékjellemzők

 • Széleskörű védelem balesetek esetére az egész családnak, könnyű és komoly sérülések esetén
 • 10 %-os csoportos fizetési kedvezmény
 • Orvosi vizsgálat és előzetes kockázatelbírálás nélkül
 • Garantáltan köthető 18-79 év között
 • Bármilyen egyéb biztosítása van, ez azon felül fizet.
 • A biztosítási fedezet a nap 24 órájában az egész világra kiterjed, kivéve a következőket: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma és Szudán
 • A kockázatviselés kezdetétõl számított 30 napon belül a biztosítás indoklás nélkül írásban felmondható, amennyiben ez idő alatt nem történik káresemény.
 • Gyors és korrekt kárrendezés.

 

Szolgáltatási- és Díjtábla

Szolgáltatási Tábla

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

Baleseti halál

4,000,000 Ft 8,000,000 Ft

Baleseti maradandó részleges egészségkárosodás

4,000,000 Ft 8,000,000 Ft

Kórházi napi térítés baleset esetén

6.000 Ft/nap 8.000 Ft/nap

Csonttörés baleset esetén

300,000 Ft 500,000 Ft

 

Díjtábla

<>
  Alap módozat Kiemelt módozat

Egyéni csomag

1,430 Ft 2,540 Ft

Ön és házastársa/élettársa

2,720 Ft 4,830 Ft

Páratlan csomag (1 felnőtt+gyermekek)

2,150 Ft 3,820 Ft

Családi csomag

3,370 Ft 5,980 Ft

GYIK

Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. cégjegyzékszám: 01-17-000387).

Minden 18 és 80 év közötti természetes személy.

 • Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 80. életévét még nem töltötte be.
 • az Ön házastársa/ élettársa, amennyiben életkora 18 és 80 év között van.
 • az Önnel egy háztartásban élő, eltartott gyermekei, amennyiben életkoruk hat hónap és 18 év között van (ha nappali tagozatos oktatási intézményben tanulnak, a felső korhatár 23 év).
 • Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 80. életévét még nem töltötte be.
 • az Önnel egy háztartásban élő, eltartott gyermekei, amennyiben életkoruk hat hónap és 18 év között van (ha nappali tagozatos oktatási intézményben tanulnak, a felső korhatár 23 év).
 • Ön, amennyiben elmúlt 18 éves, de a 80. életévét még nem töltötte be.
 • az Ön házastársa/ élettársa, amennyiben életkora 18 és 80 év között van.

Az a személy, aki a biztosítási esemény bekövetkeztekor a szerződés szerint járó szolgáltatáso(ok)ra jogosult. Ha a biztosított írásban eltérően nem rendelkezik, a biztosító kedvezményezettnek a biztosítottat, halála esetén pedig a törvényes örököseit tekinti.

A fedezet a biztosítási időszak alatt, a biztosított által elszenvedett baleseti halálra, maradandó egészségkárosodása, aktív betegágyon történő  kórházi kezelésre (fekvőbetegként), illetve csonttörése terjed ki.

Az egész világon érvényes napi 24 órán keresztül. Kivéve: Kuba, Irán, Észak-Korea, Burma, Szudán.

Az Aranyfokozatú Balesetbiztosítás határozatlan időre jön létre.

A kizáró esetek pontos felsorolása a biztosítási feltételekben található. Az alábbi eseményekre nem terjed ki a biztosítás:

 • terrorcselekmény , illetve terrorcselekmény elhárítása érdekében tett katonai- és egyéb intézkedések;
 • háború, polgárháború, megszállás, lázadás, forradalom, katonai erő alkalmazása, államcsíny
 • nukleáris anyagok használata, kioldása, kiszabadulása, illetve annak közvetlen vagy közvetett eredménye
 • légi utazás, kivéve valamely repülőjáraton díjfizető utasként történő utazás;
 • betegség, fertőző betegség, a HIV fertőzést is beleértve;
 • veszélyes sport: ejtőernyőzés, pályán kívüli síelés, bungee jumping, valamint a szikla - és hegymászás;
 • sporttevékenység hivatásszerű űzése;
 • motorral felszerelt szárazföldi, vízi, illetve légi járművekkel történő versenyzés vagy 125 cm³-nél nagyobb motor vezetése;
 • szándékosan elkövetett bűncselekmény;
 • vakmerőségből következő veszély, öngyilkosság, vagy öncsonkítás;

 

A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben a biztosítási esemény a biztosított jogellenes, szándékos cselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben következett be, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő. A biztosítási esemény akkor minősül súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak, ha az a biztosított

 • alkoholos befolyásoltságával (0,0 ‰ fölötti véralkoholszint) közvetlen okozati összefüggésben következett be,
 • jogosítvány nélkül, vagy ittas gépjárművezetés közben következett be,
 • kábító, vagy bódító hatású anyag használatával kapcsolatos befolyásoltsága alatt, vagy azzal összefüggésben történt.

Az Aranyfokozatú Balesetbiztosítás első díjának esedékessége a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjakat havonta kell megfizetni.

A biztosítási díj megfizetésének elmulasztása a biztosítási szerződés megszűnését eredményezi, az esedékesség napját követő 45. napon. A biztosító SMS üzenetben és postai levélben küld emlékeztetőt a díjelmaradásról.

A kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül Ön indokolás nélkül írásban felmondhatja a biztosítást a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. Ebben az esetben a már befizetett biztosítási díj visszafizetésre kerül, amennyiben szolgáltatási igényt ez alatt a 30 nap alatt nem jelentettek be. A biztosítást ezt követően is meg lehet szüntetni. A szerződést írásban, a biztosítási időszak végére lehet felmondani. A felmondási idő 30 nap. A felmondással a biztosító kockázatviselése a biztosítási időszak végével megszűnik.

A biztosítási esemény bekövetkezését legkésőbb 8 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A bejelentést a megfelelő formanyomtatványon, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok egyidejű csatolásával kell megtenni.

A szolgáltatásokat az igény elbírálásához szükséges összes irat beérkezése után, az utoljára beérkezett irat kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítjük.

A biztosításokkal kapcsolatos valamennyi módosításához a szerződő ill. a biztosított aláírásával ellátott nyilatkozata szükséges.

A szerződéskötés időpontjában érvényes biztosítási díj nem változik. Annak mértéke csak a biztosítási csomag módosításánál változik.

A reaktiválást bármikor kérheti az AIG telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött nyilatkozattal: 1388 Budapest, Pf.: 14. A djjal nem rendezett időszakra történő kármentességi nyilatkozat megtétele után az Ön szerződése, és a biztosítási védelem újraindul, csakúgy mint a díjfizetés kötelezettség.

A telefonos Ügyfélszolgálaton, postai úton Ajánlati Adatlapon, vagy online felületen kötött új biztosítási szerződések esetén Önnek lehetősége van csoportos beszedési megbízásos fizetési módot választani. Ilyenkor a biztosítási dokumentáció részeként küldünk egy "FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE" c. nyilatkozatot, melyet a mellékelt válaszborítékban küldhet vissza a biztosító címére. Ezt a banki példányt a biztosító továbbítja bankjához. Csoportos beszedési megbízást Ön bármikor adhat, új- és meglévő biztosítására is, bankfiókban, vagy online banking felületen. Ebben az esetben a következő információkra lesz szüksége a megbízás kitöltéséhez: Kedvezményezet: AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, Kedvezményezett azonosítója: E10811117, Kedvezményezett számlaszáma: 10800007-68594031, Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: az Ön 14 jegyű kötvényszáma (pl.:NS185000123456)

Igen. Minden ilyen módosítási igényt a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre - 1388 Budapest, Pf.: 14. - küldött nyilatkozatban kell jeleznie. A módosítások minden esetben a következő fordulónaptól lépnek hatályba.

A változások bejelntését 15 napon belül a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a +36-40-362-362-es helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy írásban a következő címre küldött levélben - 1388 Budapest, Pf.: 14. - kell jeleznie. Kérjük, ügyeljen rá, hogy minden adatváltozásról időben értesítse az Ügyfélszolgálatot, mert társaságunk csak így tudja vállalni a naprakész kommunikációt, valamint a zökkenőmentes kárrendezési folyamatot.

Kapcsolódó anyagok