Skip Navigation
 


A társaságok vezetői egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy e minőségükben hozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személyeknek. 

Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségét nem a cég méretének függvényében állapítják meg, így a tőzsdén jegyzett cégek vezetőihez hasonlóan a viszonylag kisebb társaságok vezetői is éppúgy teljes kártérítési felelősséggel tartoznak - magánvagyonuk terhére is - az általuk vezetett társaságnak. 
A vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott esetekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével okozott károkért. 
A D&O biztosítás fedezetet nyújt a vezetőkkel szemben érvényesített kártérítési követelések összegére és a jogi védekezés költségeire, valamint a vezetők a világ egyik legtapasztaltabb és kifejezetten a vezetők biztosítására specializálódott szervezetének, az AIG-nak a támogatását is maguk mögött tudhatják. A vezetőket számtalan okból felelősségre lehet vonni. Íme néhány lehetséges eset:

  • a részvényesek, tulajdonosok, illetve maga a társaság, akik szerint a társaság ügyeit a vezetők nem megfelelően kezelik,
  • befektetők, akik szerint a vezetők félrevezették őket,
  • felszámolók, hitelezők, amennyiben azt gondolják, hogy a cégvezetés a társaság fizetésképtelenségével

fenyegető helyzet bekövetkeztét követően nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján járt el. 

Amikor jól megy az üzlet, ezek a dolgok háttérbe szorulnak. A személyes felelősségüket átérző vezetőknek azonban a D&O biztosítás ugyanolyan fontos, mint maga az üzlet.

Business Guard

Business Guard D&O 25 milliárd Ft árbevételt, illetve mérlegfőösszeget el nem érő társaságok, tőzsdén nem jegyzett és nem pénzügyi tevékenységet végző vállalkozások részére.

Letölthető formanyomtatványok

Corporate Guard D&O

Corporate Guard D&O 25 milliárd Ft feletti illetve tőzsdei vagy tőzsdére készülő cégeknek.

Letölthető formanyomtatványok

FI D&O

FI D&O pénzügyi tevékenységet végző társaságok számára.

Letölthető formanyomtatványok