Skip Navigation
 

 

A biztosítás fedezetet ad a társaságnak azon lehetséges kárra, sérülésre vagy vagyoni veszteségre vonatkozóan, amelyet a társaság munkavállalója vagy harmadik fél okozott a jogtalan intézkedésével.

A biztosítás alapesetben az alábbi károkra terjed ki:

- Hűtlenség:

A munkavállaló által egyedül vagy csoportosan, előre megfontolt szándékkal elkövetett rablás, csalás, sikkasztás, vagy bármilyen bűncselekmény eredményeként bekövetkezett pénz, vagy bármilyen vagyon elvesztéséből származó kár.

- Harmadik fél által okozott kár:

  1. A biztosított helyiségén/épületén belül rablás, lopás, vagy egyéb bűncselekmény eredményeként bekövetkezett pénz vagy értékpapír veszteség.
  2. A biztosított helyiségén/épületén kívül, a biztosított munkavállalója, vagy egy biztonsági szolgálat (vagy fegyveres motoros jármű) általi szállítás során rablás, lopás vagy egyéb bűncselekmény eredményeként bekövetkezett pénz vagy értékpapír veszteség.

-Hamisított pénzesutalványok és hamispénz:

A biztosítási fedezet hamisított pénzesutalványokkal és hamis pénzzel okozott károkra terjed ki. Kockázatelbírálás szempontjából cégünk külön kezeli a pénzügyi tevékenységet végzők, illetve a nem pénzügyi tevékenységet végző társaságok bűncselekmény biztosításait.