Skip Navigation
 

 

Pénzügyi (veszteségekre szóló) biztosítások körébe a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása, szakmai felelősségbiztosítások, illetve a bűncselekmény biztosítások tartoznak.

Bűncselekmény biztosítás

A biztosítás fedezetet ad a társaságnak azon lehetséges kárra, sérülésre vagy vagyoni veszteségre vonatkozóan, amelyet a társaság munkavállalója vagy harmadik fél okozott a jogtalan intézkedésével.

Vezető Tisztségviselők és Felügyelőbizottsági Tagok Felelősségbiztosítása

A társaságok vezetői egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy e minőségükben hozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személyeknek.

Szakmai Felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosítások a biztosítottak (szerződő és munkatársai) által nyújtott szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatosan harmadik félnek okozott pénzügyi veszteségekre, illetve velük szemben érvényesített kárigényekkel kapcsolatos jogvédelmi költségekre nyújtanak fedezetet.