Skip Navigation
 

Vagyonbiztosítás

A tűz, a robbanás, vagy az olyan egyéb veszélyek, mint a vízkár, a szélvihar és a földrengés komoly vagyoni károkat okozhatnak. Ezek az események fenyegetést jelentenek az építményekre, a berendezésekre, az üzletmenet-folytonosságra, de ami még fontosabb, a munkavállalók és emberek életére. A kármegelőzési szemléket, bejárásokat a biztosítók a biztosítási program részeként szokták lebonyolítani. Az AIG-nál hiszünk abban, hogy mi egyszerű bejárásnál többet teszünk, és javaslatainkkal kellő segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a vagyontárgyaikat és üzletvitelüket fenyegető veszélyek csökkentésére.. Mérnökeink ott vannak a világ minden pontján a legjobb gyakorlati tudással, ismerve mind a nemzetközi mind pedig a helyi előírásokat.   

Technikai biztositások 

AZ AIG technikai biztosítások üzletágában a mérnökök átlagosan 25 év közvetlen tapasztalattal rendelkeznek a vegyipar, kőolaj-kitermelés és feldogozás, villamos erőművek területén valamint egyéb nehézipari (bányászat, kohászat…) ill. építési-szerelési tevékenységekben. Az AIG kármegelőző mérnökei széleskörű gyakorlattal rendelkeznek az említett energiával és energetikával kapcsolatos műveletek speciális veszélyeinek az azonosításában. A világ minden földrészén jelenlévő, globális csapatként dolgozó az AIG-mérnökök teljeskörű kockázatértékelést végeznek, és olyan megoldásokat ajánlanak, melyek az élvonalbeli gondolkodást és a józan ész gyakorlatiasságát egyesítik a veszélyek mérséklése érdekében.