Skip Navigation
 

Összefoglalás

Napjainkban minden egyes gazdálkodó szervezet egyre növekvő környezetszennyezési kockázattal néz szembe akár kereskedelemmel, akár gyártó tevékenységgel, akár szolgáltatással foglalkozik.

A környezeti kérdésekkel egyre tudatosabban foglalkozó társadalom, a folyamatosan szigorodó jogi környezet, a veszélyes anyagok rohamosan bővülő sora és az egyre gyakoribb katasztrófa helyzetek jelentősen növelik a környezetszennyezés kockázatát, illetve jelentősen növelik annak lehetőségét, hogy a környezetszennyezés kártérítési kötelezettséghez vezet. Az okozható kár dologi és személyi sérüléses eseteken túl nagy összegű feltakarítási költséget és a természet sokféleségének sérülését is jelentheti.

Az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe környezetszennyezési felelősségbiztosítása lehetőséget nyújt a gazdálkodó szervezetek számára az alábbi kockázatok kezelésére:

  • balesetszerűen fellépő környezetszennyezésből eredő károk
  • folyamatos szennyeződésből eredő károk
  • meglévő, de nem ismert szennyeződésekből eredő károk
  • már ismert és kezelt szennyezés továbbterjedésekből eredő károk 

Ezen túl készek vagyunk környezetszennyezési-mentesítéssel foglalkozó társaságok speciális kockázatainak átvállalására.
Mit tartalmaz alapfedezetünk?

  • tisztítási költségeket - telephelyen belül és azon kívül
  • dologi és személyi sérüléses károkat - telephelyen belül és azon kívül
  • jogi védelem, illetve szükséges szakértői költségeket egyaránt

 

Kárrendezésben Kiemelkedő

Az AIG  tapasztalt környezetvédelmi kárigényekkel foglalkozó szakemberek egész világra kiterjedő hálózatával rendelkezik. Munkatársaink együtt dolgoznak jogi, pénzügyi és mérnöki szakemberekkel. Segítünk ügyfelünknek a teljes biztosítási folyamat során: kezdve a biztosítási termék kiválasztásától a kárrendezésig.

 

Kapcsolódó anyagok

Termékeink

Széles körű környezetvédelmi biztosítási fedezetet nyújt ügyfeleink európai vagy a világ bármely részén található telephelyei számára.  A termék szerves részét képezi az az EU környezetvédelmi felelősségi irányelve szerinti  biodiverzitásban okozott károk fedezete vagy az ennek helyi megfelelője szerinti jogi felelősség, a helyreállítási költség, a védekezési és kárenyhítési költségek és az EU környezetvédelmi felelősségi irányelvének egyéb rendelkezései.

Ez a fajta biztosítás a fenti vállalkozók által okozott új , illetve a már meglévő szennyezés továbbterjedéséből eredő kockázatokat fedi le. A fedezet nyújtására a kivitelezés szakaszaiban kerül sor, vagy akkor, amikor a vállalkozók harmadik fél telephelyein dolgoznak. Az ügyfelek alvállalkozóik nevében is köthetnek szerződéseket, melyek szólhatnak egy adott projektre vagy fedezhetik az éves működést is.