Skip Navigation
 

All risks vagyon- és üzemszünet biztosítás

Biztosítási fedezetet nyújt a biztosított olyan pénzügyi veszteségei ellen, amelyek a biztosított vagyontárgyakban keletkezett, biztosított kockázatokból eredő károk következtében fellépő üzemszünet vagy üzemzavar eredményeként léptek fel.

Csoportos Baleset- és Betegségbiztosítás

Csoportos Baleset- és Betegségbiztosítási termékünk gazdálkodó szervezetek munkavállalói részére nyújt gazdaságos és hatékony biztosítási védelmet.

Elektronikus berendezések biztosítása (AHITronic)

Napjaink ipari robotokkal és folyamatirányító rendszerekkel működő gyáraiban, komputerizált kórházaiban vagy animációs stúdióiban biztosítási szempontból célszerű kettéválasztani a mechanikus és az elektronikus berendezéseket, mivel a gyengeárammal vezérelt egységeket más jellegű veszélyek fenyegetik.

Felelősségbiztosítás

A piacok fejlődésének következményeként egyre több kárigény és per várható a személyi sérülések és dologi károk területén egyaránt, nem beszélve azok következményi vagyoni, pénzügyi kárairól.

Környezetszennyezési Felelősségbiztosítás

Napjainkban minden egyes gazdálkodó szervezet egyre növekvő környezetszennyezési kockázattal néz szembe akár kereskedelemmel, akár gyártó tevékenységgel, akár szolgáltatással foglalkozik.

Szakmai Felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosítások a biztosítottak (szerződő és munkatársai) által nyújtott szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatosan harmadik félnek okozott pénzügyi veszteségekre, illetve velük szemben érvényesített kárigényekkel kapcsolatos jogvédelmi költségekre nyújtanak fedezetet.

Vagyonbiztosítás

A piacok és vállalatok globalizálódása egyre inkább arra készteti a gazdaság szereplőit, hogy minél összetettebb vagyonbiztosításokat kössenek. Felhasználva az AIG nemzetközi tapasztalatát, társaságunk felkészült, hogy vagyonbiztosítási területen is kiszolgálja ügyfelei igényeit a nemzetközi üzleti és biztosítási gyakorlatban szokásos biztosítási fedezetekkel és feltételrendszerekkel.

Bűncselekmény biztosítás

A biztosítás fedezetet ad a társaságnak azon lehetséges kárra, sérülésre vagy vagyoni veszteségre vonatkozóan, amelyet a társaság munkavállalója vagy harmadik fél okozott a jogtalan intézkedésével.

Csoportos Üzleti Utazási Biztosítás

Csoportos üzleti utasbiztosítási termékünk gazdálkodó szervezetek külföldre utazó munkavállalói, alvállalkozói, megbízottai részére nyújt teljes körű utasbiztosítási védelmet.

Építés-szerelés biztosítás

Nevéből következően a különféle építési projektek vagy szerelési tevékenységek során előforduló elemi csapások kárai téríthetők. Az építési teljesítésben okozott dologi károk az első fejezet alapján térülnek, az idegen személyek sérülései, illetve az ő vagyontárgyaikban okozott károk pedig a második fejezet alapján. Függelékek alkalmazásával a fedezet különleges beruházások esetén tovább bővíthető.

Géptörés biztosítás

Klasszikus értelemben ebbe a témakörbe tartoznak a mechanikus gépek és berendezések, turbinák, generátorok, transzformátorok, szivattyúk, elektromos motorok, valamint a nyomástartó edények, mint például a kazánok, hőcserélők, vagy a vegyipar és szerves kémiai ipar jól ismert csőkígyói, lepárló tornyai és egyéb berendezései.

Nemzetközi Utasbiztosítási Bérlet

Nemzetközi Utasbiztosítási Bérlet termékünket a piaci igényeknek megfelelően alakítottuk ki, így gyors, kényelmes, rugalmas és biztonságos megoldás a rendszeresen külföldre utazó üzletemberek számára.

Terrorizmus Biztosítás

Vállalkozások és multinacionális vállalatok ingatlanainak és ingóságainak védelmére speciális terrorizmus fedezetet nyújt a biztosítás, függetlenül attól, hogy az eseményt egyének vagy csoportok követték el.

Vezető Tisztségviselők és Felügyelőbizottsági Tagok Felelősségbiztosítása

A társaságok vezetői egyre gyakrabban szembesülnek azzal a ténnyel, hogy e minőségükben hozott döntéseikért felelősséggel tartoznak az általuk irányított társaságnak, amely közvetlenül felel a tulajdonosoknak, részvényeseknek, illetve a társasággal kapcsolatba kerülő harmadik személyeknek.